Sześć cech dobrej firmy sprzątającej

Czym powinna charakteryzować się profesjonalna firma sprzątająca? Co wpływa na jakość ich usług? Czego oczekiwać od serwisu zajmującego się utrzymaniem czystości w biurze, hali produkcyjne czy magazynie? Oto sześć atrybutów godnej zaufania firmy sprzątającej.

 

Wysoki standard usług

Od pracowników firmy sprzątającej oczekuje się zdyscyplinowania i rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. Efekty ich pracy nie powinny budzić wątpliwości: mają mówić same za siebie. Zleceniodawca powinien mieć poczucie, że pracownicy sami (bez dodatkowego nadzoru z jego strony) wyznają wysokie standardy. Jakość usług firmy sprzątającej wpływa na wizerunek firmy, ale także komfort pracy zatrudnionych w niej osób.

 

Kobieta trzymająca środki czystości

 

​​Profesjonalizm personelu

Schludne i zunifikowane stroje są wyrazem poważnego podejścia do pracy. Osoby zatrudnione w firmie sprzątającej mają często dostęp do newralgicznych miejsc, stąd powinny cechować się nieposzlakowaną opinią i budzić zaufanie. Ważną ich zaletą jest umiejętność dochowania tajemnicy.

 

Specjalistyczny sprzęt

Pozwala on zrealizować obowiązki w krótszym czasie i z lepszym efektem. Specjalistyczne środki chemiczne i akcesoria do sprzątania dowodzą także, że mamy do czynienia z profesjonalistą. Założone naprędce firmy usługowe nie posiadają stosownego wyposażenia.

 

Optymalny grafik, ale i elastyczne podejście

Grafik pracy osób sprzątających powinien być na tyle optymalny, aby nie zakłócał codziennego funkcjonowania firmy. Jednocześnie, ważne jest elastyczne dopasowanie się do potencjalnych zmian. Indywidualne traktowanie usługodawcy i umiejętność reagowania na specyficzne potrzeby zdecydowanie ułatwia współpracę. Zlecający nie musi zmieniać harmonogramu pracy, to firma sprzątająca powinna wpasować się w jego harmonogram.

 

Dobre referencje

Im więcej pozytywnych opinii na temat działania firmy, tym większa pewność jej niezawodnej pracy i profesjonalizmu. Duża liczba i różnorodność obiektów, w których realizowane są usługi firmy sprzątającej to cenna informacja zwrotna.

 

​Możliwość zrealizowania dodatkowych usług

Wartością dodaną każdej firmy sprzątającej jest możliwość wykonania usług wykraczających poza codzienne utrzymywanie porządku w biurze czy hali. Mowa o myciu okien, koszeniu trawy, konserwacji parkietu czy kompleksowym sprzątaniu po remoncie.